Περιουσιακά Στοιχεία (ISO 55001:2014)

Το διεθνές πρότυπο ISO 55001:2014 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (assets) εντός του πλαισίου ενός οργανισμού.

Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους Περιουσιακών Στοιχείων και σε όλους τους τύπους και μεγέθη οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Για την υποβολή οικονομικής προσφοράς παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε την αίτηση