Εταιρεία ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΣ ΑΘ. ^ ΣΙΑ ΟΕ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-12-06
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-12-05
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί