Εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και διάθεση γευμάτων εντός ξενοδοχειακού καταλύματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-10-25
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-10-24
Πιστοποιητικό 0006/ΑΤ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί