Εταιρεία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-11-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-11-09
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί