Εταιρεία ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΑΝΟΙΞΗ
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-06-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-06-09
Πιστοποιητικό 0084/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί