Εταιρεία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών Μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων για δημόσια τεχνικά έργα υποδομών και δημόσια έργα προμηθειών – υπηρεσιών. Παροχή καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-01-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-01-29
Πιστοποιητικό 0295/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί