Εταιρεία ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-06-29
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-06-28
Πιστοποιητικό ISO 39001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί