Εταιρεία ΠΑΠΑΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΗΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-29
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-28
Πιστοποιητικό 0026/ΠΔ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί