Εταιρεία ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΟΕ
Αντικείμενο Εργασιών Ανάληψη και εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Κατασκευή και αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα. Εργασίες επιχωματώσεων. Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητοδρόμους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζοδρόμους
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-02-28
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-02-27
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί