Εταιρεία ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και συντήρηση μεταλλικών βιομηχανικών κτιρίων και μεταλλικών κατασκευών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-06-01
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-05-31
Πιστοποιητικό 0330/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί