Εταιρεία ΧΕΜΥΠΛΑΣΤ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-09
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-02-29
Ημ/νία Λήξης 2027-02-28
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00042
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί