Εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-12-22
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-01-12
Ημ/νία Λήξης 2023-12-21
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00016
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί