Εταιρεία Α.Β.Ε.Ε ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΕ
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-01-25
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-01-24
Πιστοποιητικό 0291/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί