Εταιρεία ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Αντικείμενο Εργασιών Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση ιδιωτικών και δημόσιων έργων πρασίνου, δικτύων άρδευσης και περιβάλλοντος, επεξεργασία φυτικών υπολειμμάτων, προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση οργάνων παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας. Μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού για την ανάπλαση και συντήρηση έργων πρασίνου και αρδευτικών συστημάτων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-20
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-05-18
Ημ/νία Λήξης 2024-05-19
Πιστοποιητικό 0102/ΥΑΕ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί