Εταιρεία : Φ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή υπηρεσιών περισυλλογής – επεξεργασίας – μεταποίησης – πώλησης παλαιών μετάλλων – διαλυτήριο αυτοκινήτων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-06-25
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-06-24
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί