Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-12-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-12-29
Πιστοποιητικό ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί