Εταιρεία ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-15
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-04-14
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00054
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί