Εταιρεία ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών προϊόντων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-03-04
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-12-20
Ημ/νία Λήξης 2025-03-03
Πιστοποιητικό 0168/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί