Εταιρεία ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΕ
Αντικείμενο Εργασιών Μελέτη – Επίβλεψη - Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων (Οδοποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Βιομηχανικά-Ενεργειακά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Πρασίνου, Ανελκυστήρων) • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και Μελετών Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας • Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διαχείριση, Παρακολούθηση, Αξιολόγηση, Προβολή και Δημοσιότητα Έργων, Δράσεων και Προγραμμάτων Εθνικών, Ευρωπαϊκών, Συγχρηματοδοτούμενων και Εδαφικής Συνεργασίας • Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Τεχνικής και Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης Οργανισμών και Φορέων (Αναπτυξιακές Μελέτες, Master Plans, Οικονομοτεχνικές, Σκοπιμότητας, Βιωσιμότητας, Περιβαλλοντικές Γεωτεχνικές κ.λ.π.) • Διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Επιμορφωτικών Σεμιναρίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Επιστημονικών, Πολιτιστικών και Λοιπών Εκθέσεων • Ανάπτυξη Ιστοσελίδων, Λογισμικού και Εφαρμογών ΤΠΕ • Σύνταξη, Υποβολή και Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Leader κ.λ.π.)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-05-04
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-05-03
Πιστοποιητικό 0138/ΥΑΕ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί