Εταιρεία ΦΑΣΟΛΗ ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Αντικείμενο Εργασιών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-12-06
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-12-05
Πιστοποιητικό 0127/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί