Εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΑΔΗ ΟΕ
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, Παραγωγή και Διάθεση Αδρανών Υλικών Λατομείου
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-05-08
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-05-07
Πιστοποιητικό 0412/ΔΠ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί