Εταιρεία ΤΥΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με δ.τ. «GRECO PLAST»
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, Παραγωγή και Εμπορία Πλαστικών Ειδών Εύκαμπτης Συσκευασίας
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-03-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-03-09
Πιστοποιητικό 0176/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί