Εταιρεία Κ. ΚΡΙΝΗΣ – ΑΝΔΡ. ΜΕΛΕΝΤΗΣ - ΑΤΛΑΣ Ο.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-24
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-05-24
Ημ/νία Λήξης 2027-05-23
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00059
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί