Εταιρεία ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-11-19
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-11-18
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί