Εταιρεία ΔΟΜΟΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΟΜΟΤΕΚΑ ΑΕ
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση Έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Λιμενικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Βιομηχανικών – Ενεργειακών. Ανέγερση Μεταλλικών Κατασκευών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-05
Ημερομηνία Τροποποίησης 2021-04-08
Ημ/νία Λήξης 2024-04-04
Πιστοποιητικό 0027/ΠΔ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί