Εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-01-13
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-02-21
Ημ/νία Λήξης 2024-01-12
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00025
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί