Εταιρεία LES GRANDES CARRIERES DU SAHEL (G.C.S.)
Αντικείμενο Εργασιών Design, production and sales of aggregates
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-02-15
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-06-02
Ημ/νία Λήξης 2024-02-14
Πιστοποιητικό 0034/QM/2021/TUN
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί