Εταιρεία ΜΕ.ΚΟΝ. ΑΕ ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Αποκατάσταση παλιών ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-02-08
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-02-07
Πιστοποιητικό 0099.00158/2022
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί