Εταιρεία ERGO CLEANING SERVICES Ο.Ε.»
Αντικείμενο Εργασιών Πάσης φύσεως καθαρισμοί δημόσιων και ιδιωτικών χώρων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-22
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-21
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί