Εταιρεία ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή, Διάθεση και Διάστρωση Ασφαλτικού Σκυροδέματος. Παραγωγή και Εμπόριο Ασφαλτικών Γαλακτωμάτων. Έργα Πολιτικού Μηχανικού και Οδοποιίας.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-03-19
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-03-18
Πιστοποιητικό 0398/ΔΠ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί