Εταιρεία MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Αντικείμενο Εργασιών Αδειοδότηση, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση: • Συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας. • Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συστημάτων φωτισμού. • Συστημάτων τεχνολογιών υδρογόνου, ηλεκτρικών οχημάτων, υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς: A) Ενεργειακής Απόδοσης, B) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Γ) Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ενεργειακών Καταναλώσεων, Δ) Ενεργειακών Μετρήσεων, Ε) Χρηματοδότησης Έργων. Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών προς τρίτους (ESCO). Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης ενεργειακών, τεχνο-οικονομικών μελετών και στρατηγικών σχεδίων (Masterplans).
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-04-29
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-04-28
Πιστοποιητικό 0001/ΔΠΣ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί