Εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημόσιων Τεχνικών Έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά-ενεργειακά
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-10-18
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-10-17
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί