Εταιρεία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΣΚΙΑΘΟΥ
Αντικείμενο Εργασιών Παρακολούθηση ποιότητας νερού υδροδότησης δικτύων πόσιμου νερού
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-12-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-12-13
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί