Εταιρεία ΚΑΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
Αντικείμενο Εργασιών Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-03-07
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-03-06
Πιστοποιητικό 0202/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί