Εταιρεία ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-17
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-03-04
Ημ/νία Λήξης 2027-03-03
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00046
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί