Εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΣΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-09-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-03-29
Πιστοποιητικό 0166/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί