Εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή ιατρικών υπηρεσιών ειδικότητας γαστρεντερολογίας
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-27
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-05-26
Πιστοποιητικό 0037/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί