Εταιρεία OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών • Παροχή και σχεδιασμός υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης χώρων και κτιρίων (συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών εγκαταστάσεων, υπαίθριων και υπόγειων χώρων, εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, υπουργείων, εργοταξίων, νοσοκομειακών εγκαταστάσεων και λοιπών κτιριακών υποδομών). • Διαχείριση και λειτουργία κέντρου λήψης σημάτων. • Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-02-29
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-02-28
Πιστοποιητικό 0099.00594/2024
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί