Εταιρεία ΔΟΜΗΣΙΣ ΑΕ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή Και Εγκατάσταση Δημόσιων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά-ενεργειακά
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-01-24
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-01-23
Πιστοποιητικό 0122/ΥΑΕ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί