Εταιρεία ΣΗΜΑ ΜΟΝ. ΑΒΕΕ
Αντικείμενο Εργασιών Διακίνηση υλικών, εξοπλισμού και προσώπων για τις δραστηριότητες: Παραγωγή, εμπορία και εφαρμογή υλικών οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, πινακίδων σήμανσης οδών, ιστών στήριξης και πάσης φύσεως εξοπλισμός οδικής σήμανσης και ασφάλειας
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-03
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-02
Πιστοποιητικό 0025/ΟΑ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί