Εταιρεία LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε. - ΜΟΝ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-04-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-04-09
Πιστοποιητικό 0212/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί