Εταιρεία ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ Α Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αντικείμενο Εργασιών Εμπορία οικοδομικών υλικών και γραφικής ύλης
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-13
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-05-12
Πιστοποιητικό 0072/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί