Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-02-19
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-02-18
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00378
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί