Εταιρεία ΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Εμπόριο και επισκευή γεωργικών και αμπελουργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων. Εμπόριο βιομηχανικών και κηπουρικών ειδών, ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός και εξοπλισμού για τον κήπο.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-02-09
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-02-08
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί