Εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΟΣΙΜΕΞ Α.Ε./
Αντικείμενο Εργασιών ΠΑΡΟΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-03-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-10-30
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί