Εταιρεία VITEX Α.Ε.-ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ
Αντικείμενο Εργασιών Το 2023 από τις δραστηριότητες της εταιρείας προέκυψαν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συνολικής ποσότητας 2.070,069 t CO2e, εκ των οποίων: • 991,913 t CO2e προέρχονται από άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατηγορίας 1 (σταθερές εστίες καύσης, κινητές εστίες καύσης, διαφυγή εκπομπών) με επιμερισμό 391,610 t CO2e στην εγκατάσταση 1 και 600,303 t CO2e στην εγκατάσταση 2. • 1.078,156 t CO2e από έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατηγορίας 2 (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) με επιμερισμό 807,886 t CO2e στην εγκατάσταση 1 και 270,270 t CO2e στην εγκατάσταση 2. Κατόπιν δράσεων μετριασμού (market approach) οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το έτος 2023 ελαττώθηκαν στους 991,913 t CO2e με επιμερισμό 391,610 t CO2e στην εγκατάσταση 1 και 600,303 t CO2e στην εγκατάσταση 2. Μετά τις δράσεις μετριασμού οι δείκτες έντασης καθορίστηκαν στους 0,015 t CO2e / t προϊόντος στην εγκατάσταση 1 και στους 0,065 t CO2e / t προϊόντος στην εγκατάσταση 2.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-04-19
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2029-04-18
Πιστοποιητικό 0003/ΑΘΟ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί