Εταιρεία F G EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, τεχνικής υποστήριξης, συντηρήσεων και επισκευής βλαβών κλιματιστικών μηχανημάτων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-29
Πιστοποιητικό 0208/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί