Εταιρεία ΑΦΟΙ ΝΟΥΣΚΑΛΗ ΙΚΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ή ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-12-23
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-12-22
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί