Εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή Έτοιμου Σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-12-30
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-02-27
Ημ/νία Λήξης 2026-12-29
Πιστοποιητικό 0023/ΔΠ/2020/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί