Εταιρεία ΜΠΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Χωματουργικές Εργασίες. Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-04-29
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-04-28
Πιστοποιητικό 0294/ΠΔ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί